Sammuli Puhkeküla

EESTI

ENGLISH

GER

 

 

INFO

SAMMULI PUHKEKÜLA KODUKORD

MEIE KÜLASTAJA SUHTUB PUHKEKÜLA VARASSE HEAPEREMEHELIKULT!
 
Puhkekülas on KEELATUD:
- suitsetamine majutusasutuse siseruumides
- igasugune teisi külastajaid häiriv tegevus.
- häirida öörahu seadusega kehtestatud ajavahemikul 00.00 – 06.00 v.a eelneva
  kokkuleppe alusel.
- ihuvajaduste rahuldamine selleks mitte ettenähtud kohas.
- söökide ja jookide viimine ning tarbimine 2.korrusel majutustubades,
  hügieeniruumides ja muudes magamisruumides
- tuua territooriumile inimesi rohkem kui on  teatatud.
 
Puhkekülas PEAB:
- iga külastaja hoidma puhtust ja korda
- viskama prügi ainult selleks ettenähtud prügikastidesse
- tarbima ressursse (vesi, elekter, jm) säästlikult
- parkima autod ainult selleks ettenähtud kohta ,v.a. erijuhtumid
- teavitama kõigist intsidentidest koheselt Puhkeküla esindajat või ürituse korraldajat
 
MUUD:
- puhkeküla ei anta kasutusse alaealistele ilma täiskasvanu järelvalveta.
- külastajal on õigus kasutada Puhkeküla ruume, mööblit, nõusid vastavalt
  kasutusotstarbele.
- puhkeküla ruumide, mööbli, muu sisustuse lõhkumise või rikkumise korral peab
  hüvitama hooletust käitumisest (sh joobeseisundis) tekitatud kahjud
- puhkeküla territooriumil võib grillida selleks ettenähtud kohtades. Grilli ei ole lubatud
  teisaldada maja verandale ega rõdule.
- territooriumil võib viibida pea kõikjal.
  Tuleb silmas pidada, et territooriumil asub veekogu
  milles ujumine ja paatide ja vesijalgrataste kasutamine lõpetatakse kell 23.00 
- käesolevate sisekorra reeglite rikkumisel on õigus rikkuja puhketalust ära saata.
Prahi (eriti suitsukonid) mahaviskamine puhkeküla territooriumil keelatud! Alkoholijoobes ujumine keelatud! Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab omanikule     õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Kahjustuste tekitamisel on tellija kohustatud korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele. Tellija esindaja on kohustatud tutvustama osalejatele kodukorda! Oleme tänulikud, kui hoiaksite puhtust ja korda ning suhtuksite lugupidavalt kaaskülastajatesse!

KODUKORD

ASUKOHT

HINNAKIRI

PILDID

KONTAKT